• Afhalen of bezorgen
  • 19 Afhaallocaties
  • Nieuwste producten
  • Scherpste huurprijzen
  • 085 130 58 17

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Betaling

1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven.
2. De borg dient vooraf contant voldaan te worden. Deze staan vermeld op www.mhverhuur.nl.
3. De huursom wordt achteraf verrekend met de borg.
4. MH Verhuur behoudt zich het recht om (gedeeltelijk) de borg niet terug te betalen als het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd of als het gehuurde materiaal niet tijdig kan worden overgedragen aan MH Verhuur.
5. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, dient MH Verhuur een claim in voor de resterende schade.
6. Bij het totaal verloren gaan van een product wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
7. MH Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door welke oorzaak dan ook niet gebruik kunnen maken van de gehuurde producten.

Artikel 2 Huurperiode

1. De gehuurde producten kunnen alleen worden opgehaald en geretourneerd op afspraak.
2. De huurperiode is de periode tussen de aanvang en inlevering van de gehuurde producten.
3. Indien de huurperiode wordt overschreden doordat ze niet op tijd zijn ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip van inlevering van de gehuurde producten. De extra huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven.
4. De huurperiode verlengen is alleen mogelijk na toestemming van MH Verhuur. Tegen de dan geldende tarieven.
5. Na inlevering van de gehuurde producten voor de afgesproken datum wordt de huurovereenkomst beëindigd en gelden de tarieven die dan zijn overeengekomen tussen de huurder en MH Verhuur.
6. De gehuurde producten moeten worden ingeleverd op de afgesproken locatie.

Artikel 3 Gebruik

1. De gehuurde producten moeten worden ingeleverd in de staat waarin de gehuurde producten werden ontvangen.
2. De gehuurde producten dienen met uiterste zorg te worden behandeld. Alle voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om beschadigingen, verlies en/of diefstal te voorkomen.
3. Fietsen dienen op slot te staan en dienen binnen gestald te worden.

Artikel 4 Schade, diefstal, verlies, letsel, risico en aansprakelijkheid

1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verlies van de gehuurde producten.
2. De gehuurde producten worden volledig op eigen risico gehuurd. MH Verhuur kan op geen enkele manier aansprakelijk  worden gesteld voor enig lichamelijk letsel van personen en voor alle schade aan goederen van de huurder.
3. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade welke door de huurder aan derden is aangebracht en zal MH Verhuur hiervan vrijwaren.
4. MH Verhuur vergoedt geen reparatiekosten uitgevoerd door andere bedrijven. Neem hierover eerst contact op met MH Verhuur zodat wij dit kunnen oplossen.

Artikel 5 Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van de huurder worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren en optimale service te kunnen verlenen.

Artikel 6 Reserveren, wijzigen en annuleren

1. Reserveringen kunnen tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

2. Indien binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd behoudt MH Verhuur zich het recht om 50% van de huursom alsnog te factureren.

3. Indien 7 dag voor of op dezelfde dag van de huurperiode wordt geannuleerd behoudt MH Verhuur zich het recht om 100% van de huursom alsnog te factureren.

MH Verhuur

KvK: 62319027
BTW-Identieficatienummer: NL002310038B32